bokhyll.jpg (5234 bytes)

 

Digitalt bibliotek

Institutet har ett digitalt bibliotek som innehåller nära 50.000 sidor text och flera tusen bilder. Det har byggts upp sedan 1993. Vi har själva låtit utveckla anpassad programvara för hantering och sökning.

Ambitionen har varit att skapa ett lättanvändbart system som är enkelt att uppdatera och förändra. Eftersom vi är vana vid att se tekniken i ett långsiktigt perspektiv har vi försökt utveckla ett system och skriva programkod som i minsta möjliga utsträckning är beroende av de snabba förändringarna inom datortekniken.

Sökningen bygger på äkta fritextsökning utan indexering. Sökhastigheten är ca 3000 sidor i sekunden på en medelmåttig dator, och nära det dubbla på kraftfull maskin.

Till systemet hör också ett gränssnitt för presentation - egentligen ett digitalt musem som gör det möjligt att även lägga in och presentera olika former av digitaliserat material, alltifrån bilder på stenyxor till videofilmer.

Det digitala biblioteket är för internt bruk inom institutet, och av olika skäl inte tillgängligt över internet.

Startsida


Institutet för Forntida Teknik 1999-12-20