Tomas Johansson

300 fornbyar i Europa

Archeon i Holland är en av Europas största rekonstruerade forn-
tidsanläggningar. Bland de 43 byggnaderna finns ett rekonstruerat
romerskt härberge, ovan. Här finns också ett medeltida kloster i 
full skala.


Under några dagar i mars 2000 var jag i Holland för att sammanträffa med kollegor och titta på fornbyar och diskutera skapandet av ett europeiskt nätverk.

Tillsammans med Martin Schmidt, chef för den stora tyska anläggningen i Oerlinghausen, och den holländske experimentelle arkeologen R.P. Paardekooper så kunde vi göra en beräkning av hur många rekonstruerade fornbyar som finns i Europa idag. Vi definierar fornbyar som rekonstruktioner som visar byggnader, andra anläggningar och dagligt liv före år 1492.

Det rör sig om ca 300 stycken fornbyar med 6-8 miljoner besökare årligen, varav ca 1,5 miljoner skolbarn. Tyskarna har inte mindre är ca 100 anläggningar. Bland de äldsta är just Oerlinghausen som grundades redan på 1930-talet i tredje rikets anda, men som naturligtvis har ändrat inriktning idag. Anläggningen speglar i princip hela förhistorien och medeltiden.

I Holland finns nio anläggningar. Landet är ju speciellt genom de höga befolkningstalet och det stora besöksunderlaget. Här bor 15 miljoner människor på en yta stor som Jämtland. En av de nya imponerande anläggningarna är Archeon som har 43 olika byggnader från stenålder och framåt, inklusive ett romerskt härberge (pation rymmer 500 personer) och ett rekonstruerat kloster i full skala. Här är flera hundra miljoner kronor investerade i ett av Europas stora projekt inom levande förmedling. Ursprungsidén kom från arkeologer.

Tyvärr har man haft en del ekonomiska problem trots det stora potentiella besöksunderlaget. Vad som går bäst kommersiellt just nu är abonnerade festligheter av olika slag. Archeon är väl värt ett besök. Deras hemsida är www.archeon.nl

I fotbolls- och Philips-staden Eindhoven finns en anläggning med ett tiotal byggnader som skapades under 1980-talet, "Förhistoriska friluftsmuseet i Eindhoven". Man har där ca 50.000 besökare, varav hälften är skolbarn (många från Belgien). Man visar perioden 750 - 50 f.Kr, och projektet startade som ett arkeologiskt experiment initierat av Institutet för Förhistoria och Protohistoria i Leiden. Anläggningens hemsida är www.historisch-openluchtmuseum-eindhoven.nl

Förhoppningsvis lyckades vi under dagarna i Holland skapa ett embryo till ett framtida europeiskt nätverk. Det pågår så mycket aktiviteter i Europa idag inom experimentell arkeologi och levande förmedling av forntiden att det är befogat med ett nätverk för utbyte av erfarenheter. Vårt finansiella hopp står framför allt till EU, men också att vi skall kunna få stöd på nationell bas.


Startsida
Institutet för Forntida Teknik 2002-11-13