Stenåldersmat

 

Härjulfs mat            

Läs den intressanta skildringen om hur matförsörjningen kunde klaras på en vikingagård i Härjedalen på 900-talet. Enligt sägnen var Härjulf den förste invånaren i landskapet. 

Man kan kalylera fram att familjen behövde ca 26 000 kcal per dygn för att klara sig. Hur många vildrenar och älgar måste de fånga? Hur många kilon kornmjöl kan de ha ätit? Måste de verkligen fånga 60 bävrar om året eller dryga ut kosten med 250 sjöfåglar? Motsvarar verkligen 100 kg bär och 50 kg barkmjöl familjens energibehov för bara 4 dagar? Hur såg Härjulfs kostcirkel ut?

Rapporten är skriven av arkeologen Arwo Pajusi 1997 och innehåller mängder av intressanta fakta och bygger på genomgång av stort källmaterial. Hämta hela rapporten på ca 40 sidor här!!!! (Den är lagrad som komprimerad zip.fil på 70kB i doc.format.) Även som pfd-fil (Acrobat) här: Härjulfs mat (pdf)


 

 


KALKYL FÖR HÄRJULFS GÅRD                                    
                                   
En vikingafamilj på 10 personer kan förbruka 9,5 miljoner kcal per år eller 26 000 kcal per dygn, det motsvarar 2 600 kcal per person/dygn.  


Odlade växter

Maträtt Kcal/kg Kilo tot. Kcal.tot
Kornmjöl

3 600

650

2 340 000

Rovor

370

100

37 000

Ärtor

3 220

9

29 000

Lök

20 3 1 260

Ogräsfrö

2000 15 30 000
       

S:a odlade växter

    2 437 260  


Mjölk och ägg

Maträtt Kcal/kg Ant.djur Kg.tot Kcal.tot
Komjölk 650 3 1070 695 500
Getmjölk 600 3 300 180 000
Ägg 1560 3 25 39 000
         
S:a mjölk/ägg       914 500


Kött från boskap

Maträtt Kcal/kg Ant.djur Slaktv.(kg) Kg.tot Kcal.tot
Nötkött 1 300 1 100 100 130 000
Lammkött 1 400 2 15 30 42 000
Fläskkött 3 500 1 70 70 245 000
           
S:a kött/boskap         417 000

 

Vilda växter

Maträtt Kcal/kg Kilo total Kcal.tot
Hjortron 710 25 17 750
Lingon 650 50 32 500
Blåbär 600 30 18 000
Kråkbär 465 5 2 325
Rönnbär 200 5 1 000
Barkmjöl 360 50 18 000
Övr. växter     20 000
       
S:a vilda växter     109 575

 

Vilt

Maträtt Kcal/kg Ant.djur Slaktv.(kg) Kg.tot Kcal.tot
Ren 1 500 25 60 1 200 1 800 000
Älg 1 500 95 460 690 000
Bäver 1 600 20  3 60 96 000
Björn 3 000 0,5 50 50 150 000
Hare 1 150 50 2 100 115 000
Skogsfågel 1 900 75 1 90 171 000
Sjöfågel 3 000 250 1 250 750 000
Ägg 1 560 200   10 15 600
           
S:a vilt         3 787 600

 

Fisk

Maträtt Kcal/kg Kilo total Kcal total
Sik  1 150 160 184 000
Harr 850 100 85 000
Lax 2 200 100 220 000
Öring 1 130 300 339 000
Gädda/abborre 950 160 152 000
Lake 760 100 76 000
       
S:a fisk     1 056 000


Inköpta varor
 

Maträtt Kcal/kg Kilo total Kcal. total
Norsk sill 2 500 160 400 000
Kornmjöl 3 600 130 468 000
       
S:a inköp     868 000

Totalsumma kcal                                9 590 000


 (Prova gärna själv att försöka försörja Härjulf genom att skriva in ingångsvärdena i ett kalkylprogram och testa utfallet!)                TÄNKBARA DAGSVERKEN VID HÄRJULFS GÅRD                    


10 personer bor på gården. Teoretiskt kan de göra max. 3 650 dagsverken per år. Förslagsvis avgår 25% för småbarn, gamla och arbetsoförmögna.                     
Tillgängligt blir 2 740 dagsverken per år.          


Matanskaffning

Syssla Dagsverken antal
Växtodling 110
Mjölk/ägg 305
Kött- boskap 40
Bär o vilda växter 20
Barkmjöl 60
Kött - vilt 350
Fisk 100
   
S:a för matanskaffning 985Övriga sysslor

Syssla Dagsverken antal
Vedhuggning 100 m3 120
Matlagning 350
Textil och skinn 350
Underhåll av gård 180
Häst- och oxskötsel 50
Handel 35
Vila och sjukdom 150
Nyodling/svedja 70
Pälsdjursjakt 100
Vård/omsorg 350
   
S:a övriga sysslor 1 755


Totala dagsverken                         2 740


Stenåldersmat


Institutet för Forntida Teknik 2001-12-10       

Startsida